Общинска избирателна комисия Бобошево


РЕШЕНИЕ
№ 139
Бобошево, 22.10.2022

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“

        В ОИК Бобошево е постъпило Уведомление с вх. № 224/22.10.2022 г. от Нина Христова Стоименова, ЕГН: *************, избрана за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ под № 5 и първа в Листа „Б“, обявена с Решение 121/28.10.2019г. на ОИК Бобошево след произведените на 27 октомври 2019г. избори, с което уведомление, същата подава отвот като избран общински съветник  от листата на Коалиция „БСП за България“.

           След като разгледа уведомлението на г-жа Стоименова и изложените от нея съображения и при извършена справка чрез Информационно обслужване АД, относно подреждането на кандидатите отлистата на Коалиция „БСП за България“ в листа А и листа Б, ОИК установи кой е следващият в листата на Коалиция „БСП за България“, който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б.

           На основание  чл. 87, ал.1, т. 24 във връзка с  чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 6 ЗМСМА, във връзка с Решение 1133-МИ от 14.04.2022 г., Общинска избирателна комисия – Бобошево

РЕШИ:

 

          ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Людмил Василев Стоев, с ЕГН:  **********,  от кандидатската листа на  Коалиция „БСП за България“.

            На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение.

            Настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  Бобошево.

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Кюстендил на основание чл. 459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Веска Милчова Костадинова-Михалчева

Секретар: Илиян Георгиев Хаджийски

* Публикувано на 22.10.2022 в 22:42 часа

Свързани решения:

121/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 140 / 31.08.2023

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на избран за общински съветник следващия в листата на МК СДС (НФСБ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ВОЛЯ)

  • № 139 / 22.10.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“

  • № 138 / 22.10.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на Иван Борисов Маринов, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври 2019 год.

всички решения